Přeskočit na obsah stránky

Větrání

Prosvětlení

Nářadí

Ventilační turbíny LOMANCO na panelových domech

Ventilační turbíny Lomanco slouží k odvětrání ventilačních šachet (stupaček), které kompletně odvětrávají koupelny, WC, digestoře aj. v panelových a jiných domech.

Proč nepoužívat centrální elektrický ventilátor, ale odvětrávat s pomocí ventilační turbíny LOMANCO

Stávající systém, který v panelové zástavbě převládal, používal k odvětrání šachet panelových domů - odvětrání WC, koupelna, kuchyň - centrální elektrický ventilátor. Centrální elektrický ventilátor je ovládaný z jednotlivých bytů, kde při spuštění v jednom bytě uvedeme do provozu nucené odvětrání ve všech bytech, které jsou napojené na jednu stupačku. Spuštěním centrálního ventilátoru se začne stupačkou šířit hluk a rezonance až do nejnižších pater. Další nevýhodou je doba spuštění. Ventilátor může být spuštěn v kteroukoliv denní a (to je obzvlášť nepříjemné) noční hodinu. Někdy také dochází k zablokování spínače ovládání centrálního ventilátoru na delší dobu, než je nastaven časový interval. Další z řady nevýhod je poruchovost a nutná pravidelná údržba centrálních elektrických ventilátorů.

Náklady při použití samotného elektrického ventilátoru v bytě - WC, koupelna

Provozní náklady:
noc 00:00 - 04:00 12 % obyvatel
den 04:00- 19:00 40 % obyvatel
kolem 20:00 100 % obyvatel
večer 20:00 - 24:00 25 % obyvatel

V přepočtu vychází denní průměr využití přibližně 8,5 hodiny. Při použití větrací jednotky DVJ-C-355-7 s objemovým průtokem 1 600m3/hod, celkovým tlakem 40 Pa a příkonem ventilátoru 180W, kdy roční doba ventilátoru byla odhadnuta na cca 3 100 hodin - roční spotřeba energie 550 kWh při ceně 3,45 Kč/kWh=1879,50  Kč na jednu větrací šachtu - 4 šachty v domě = 7 590,00 Kč za elektrickou energii.

 

Náhrada stávajícího odvětrání centrálním ventilátorem za odvětrání s pomocí ventilační turbíny LOMANCO

Ventilační turbíny Lomanco primárně pracují bez motorického pohonu a plně využívají přírodní energii, energii proudícího vzduchu. Při odvětrání šachet panelových domů využívají ventilační turbíny Lomanco přirozeného proudění vzduchu, kdy teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota v interiéru a současně přirozeného tahu v šachtě způsobeného rozdílem měrných hmotností vzduchu a výškou šachty.
Ventilační turbíny Lomanco zajistí plynulý odtah šachet, zamezují zpětnému tahu a tím prolínání pachů z jednotlivých bytů.

 

Náhrada stávajícího systému odvětrání za systém s použitím ventilační turbíny Lomanco není zásadní změnou systému, neboť stávající systém předpokládá trojí způsob provozu:

Provozní náklady se systémem ventilační turbíny Lomanco:

bezúdržbový provoz ventilační turbíny Lomanco bez potřeby elektrické energie, resp. 90% snížení nákladů při použití individuálních ventilátorů.