Přeskočit na obsah stránky

Větrání

Prosvětlení

Nářadí

Tepelně izolační vlastnosti světlovodu SUNIZER

Bezchybné tepelně-izolační vlastnosti světlovodu znamenají menší únik tepla z objektu a tím i záruku příjemného komfortního prostředí. Tyto vlastnosti výrazně zmenšují tepelné ztráty i zisky.

Do systému světlovodu nesmí vniknout vodní páry. Pokud by k vniknutí par došlo, následném styku s chladnou kopulí by mohlo dojít ke kondenzaci. Největší důraz proto při instalaci světlovodu klademe na parotěsnost stropního difuzoru. Při instalaci všech dílů světlovodu musíme dbát na to, aby došlo k bezchybnému přelepení veškerých spojů parotěsnou páskou, které je se světlovodem dodávána. Po přelepení všech spojů doporučujeme zateplit tubus světlovodu pomocí tepelné izolace.

Pro zajištění běžných tepelně-izolačních parametrů domu je vhodná instalace světlovodů SUNIZER™ s tepelně–izolačním dvojsklem vloženým do stropního difuzoru (dodávano v základním provedení světovodu).

Tepelně–izolační prvek THERMIZER™ je především určen pro instalaci se světlovody SUNIZER™ do pasivních domů nebo domů se zvýšenými požadavky na tepelný prostup jeho obálkou.