Přeskočit na obsah stránky

Ventilačné turbíny Lomanco

Na čo ventilačná turbína slúži?

Odvetranie strešných plášťov

Každá strecha vyžaduje kvalitný vzdušný oplach. Vlhký vzduch vzniknutý nepriaznivými poveternostnými podmienkami sa nesmie v strešnom systéme usadiť, zkondenzovať. Ventilačné turbíny Lomanco zaistí aktívne, priebežné a trvalé odvetranie. Používa sa buď preventívne, alebo až v prípade problémov, keď už môže byť neskoro. Predovšetkým plechové strechy trpia kondenzáciou.

Odvetranie šachet panelových domov

Každý panelový dom musí mať vyriešený systém odvetrania kúpelní, toaliet a kuchyní. Odvetranie je riešené ventilačnou šachtou, kde je na vyústení umiestnená ventilačná turbína Lomanco. Ventilačná turbína Lomanco nahradzuje elektrický ventilátor, ktorý je hlučný a často poruchový. V systéme odvetrania doporučujeme kombinovať ventilačné turbíny Lomanco a malé axiálne ventilátory. K regulácii odvetrania je vhodné použiť uzatvárateľné mriežky na výstupoch v bytoch. Pre účely odvetrania šácht panelových domov sú vhodné iba najvýkonnejšie ventilačné turbíny Lomanco typ Lomanco BIB 14 a Lomanco TIB 14!!! Všetky ostatné typy nedosahujú potrebné parametre a nesplnia požiadavky na odvetranie!

Odvetranie interiérov stavieb

Ventilačné turbíny Lomanco kvalitne odvetrajú povaly, skladovacie, výrobné, pivničné a ďalšie priestory. K regulácii odťahu možno použiť regulačnú klapku riadenú ručne, alebo elektromotorom.

 

 

 

 

Bližšie informácie na použitie ventilačných turbín Lomanco na panelových domoch

Ventilačné turbíny Lomanco slúžia na odvetranie ventilačných šácht (stupačiek), ktoré kompletne odvetrávajú kúpelne, WC, digestory a iné v panelových a iných domoch.

Prečo nepoužívať centrálny elektrický ventilátor

Stávajúci systém, ktorý v panelovej zástavbe prevláda, používa na odvetranie šachiet panelových domov (odvetranie WC, kúpelne, kuchyňe) centrálny elektrický ventilátor. Centrálny elektrický ventilátor je ovládaný z  jednotlivých bytov, kde při spustení v jednom byte uvedieme do prevádzky nútené odvetranie vo všetkých bytoch, ktoré sú napojené na jednu stupačku. Spustením centrálneho ventilátoru sa začne stupačkou šíriť hluk a vibrácie až do najnižších podlaží. Ďalšou nevýhodou je doba spustenia v ktorúkoľvek dennú a obzvlášť nočnú hodinu. Niekedy tiež dochádza k zablokovaniu spínača ovládania centrálního ventilátora na dlhšiu dobu, než je nastavený časový interval. Ďalšia z radu nevýhod je poruchovosť a nutná pravidelná údržba.

Náklady při použití elektrického ventilátoru v byte – WC, kúpelňa

Prevádzkové náklady:

Noc 00:00 – 04:00 12 % obyvateľov
Deň 04:00 – 19:00 40 % obyvateľov
Okolo 20:00 100 % obyvateľov
Večer 21:00 – 24:00 25 % obyvateľov

V prepočte vychádza využitie približne 8,5 hodiny. Při použití vetracej jednotky DVJ-C-335-7 s objemovým prietokom 1 600 m3/hod, celkovým tlakom 40 Pa a s príkonom ventilátora 180 W, keď ročná doba ventilátora bola odhadnutá na cca 3100 hodín – ročná spotreba energie 550 kWh pri cene 3,45 Kč / kWh = 1879,50 Kč na jednu vetraciu šachtu - 4 šachty v dome = 7 590,00 Kč za elektrickú energiu.

Náhrada stávajúceho odvetrania ventilačnou turbínou Lomanco

Ventilačná turbína Lomanco pracuje bez motorického pohonu a naplno využíva energiu vzduchu. Pri odvetraní šachiet panelových domov využíva prirodzené prúdenie vzduchu, keď teplota vonkajšieho vzduchu je nižší než teplota v interiéry a súčasne prirodzený ťah v šachte zpôsebený rozdielom merných hmotností vzduchu a výškou šachty.

Ventilačná turbína Lomanco zaisťuje plynulý odťah šachet, zamedzuje spätnému ťahu a tým prelínanie pachov z jednotlivých bytov.

Náhrada doterajšieho systému odvetrania ventilačnou turbínou Lomanco nie je zásadnou zmenou systému, protože doterajší systém pedpokladá tri spôsoby prevádzky:

 

Prevádzkové náklady:

Bezúdržbová prevádzka bez potreby elektrickej energie, resp. 90 % zníženie nákladov pri použití individuálnych ventillátorov.

TECHNICKÉ PREVEDENIE ventilačných turbín Lomanco:

ZÁKLADŇA pre uchytenie ventilačnej turbíny:

KRK je nastavitelný podľa sklonu strechy:

FAREBNÉ VYHOTOVENIE:

Typy:


BIB TIB IB 8 + VP 8

Špecifikácie modelových radov ventilačných turbín Lomanco:

Typové označenie/priemer Farebné prevedenie Objednávacie číslo Prevedenie
BIB 12 (305 mm) hliník-bezfarebné 1,00 komplet
BIB 12 c (305 mm) hnedá 1,01 komplet
  Tehlovo červená 1,04 komplet
  čierna 1,02 komplet
  biela 1,03 komplet
       
BIB 14 (356 mm) hliník-bezfarebné 1,10 komplet
BIB 14 c (356 mm) hnedá 1,11 komplet
  čierna 1,12 komplet
  biela 1,13 komplet
       
TIB 12 (305 mm) hliník-bezfarebné 1,05 samostatná hlavica
TIB 12 c (305 mm) hnedá 1,06 samostatná hlavica
  čierna 1,07 samostatná hlavica
  biela 1,08 samostatná hlavica
       
TIB 14 (356 mm) hliník-bezfarebné 1,14 samostatná hlavica
TIB 14 c (356 mm) hnedá 1,15 samostatná hlavica
  čierna 1,16 samostatná hlavica
  biela 1,17 samostatná hlavica
       
IB 8 (203 mm) hliník-bezfarebné 1,19 samostatná halvica
VP 8 (203 mm) hliník-bezfarebné 1,20 nastaviteľný krk a základňa pre IB8

komplet = hlavica + nastaviteľný krk + základňa

Tabulka pre výpočet odvetrania interiérov (m3/h)

Typ 8 km/h 13 km/h 24 km/h
BIB 12 590 m3/h 930 m3/h 1750 m3/h
BIB 14 710 m3/h 1200 m3/h 2250 m3/h
IB 8 165 m3/h 295 m3/h 565 m3/h
TIB 12 590 m3/h 930 m3/h 1750 m3/h
TIB 14 710 m3/h 1200 m3/h 2250 m3/h

 

Tabulka pre výpočet odvetrania strešných plášťov (počet kusov)

Vetraná plocha IB 8 BIB 12 BIB 14
0-90 m2 3 2 2
90-140 m2 6 2 2
140-185 m2 9 3 2
185-230 m2 12 4 3
230-275 m2 12 4 3

 

Minimálna plocha vstupných vetracích otvorov (cm2/ks)

Vetraná plocha IB 8 BIB 12 BIB 14
0-90 m2 1006 1508 1508
90-140 m2 782 2346 2346
140-185 m2 689 2067 3100
185-230 m2 642 1972 2570
230-275 m2 768 2305 3072

 

Uvedené výkonové parametre boli získané meraním v najmodernejšom aerodynamickom tuneli firmy LOMANCO za podmienok simulujúcich skutočné použitie. Skúšky boli urobené podľa najnovších vedeckých poznatkov. Metodiku preverovala nezávislá engineeringová spoločnosť Ryan Engineering (Arkansas). Lomanco si trvale stráži svoju výkonnosť a priebežne ich porovnáva s konkurenciou. Práve preto si drží vo svete silnú pozíciu.
Výkonové parametre ventilačnej turbíny Lomanco TIB14 (356 mm) v potrubnom systéme podľa metodiky VVUÚ Radvanice z roku 2007 – viď. protokol. K ostatným turbínam doložíme výkony v potrubnom systéme na vyžiadanie.

Ventilačná turbína Lomanco TIB14 (356 mm) má nasledujúce odsávané množstvo vzduchu v potrubnom systéme podľa VVUÚ Radvanice:

 

 

 

 

Ventilačné turbíny Lomanco sú bezkonkurenčné z hľadiska v praxi overenej životnosti (vývoj od roku 1946) a sú súčasne veľmi odolné v deštrukčnom teste verne simulujúcom poryvy vetra na streche v porovnaní s turbínami na svetovom trhu.

Pre extrémne prípady, kde je predpoklad silného zaťaženia silným či nárazovým vetrom, možno použiť špeciálne zpevnené ventilačné turbíny Lomanco BEB 14, ktoré sú odolné sile vetra až do 240 km/hod. Bežné ventilačné turbíny Lomanco BIB sú certifikované na rýchlosť vetra 195 km/hod.

Výrobca v priebehu času testoval rôzne materiály turbín a ako najvýhodnejší z hľadiska výkonu i životnosti doporučuje LOMANCO hlavice hliníkové (eloxovaný námorný hliník so zvýšenou odolnosťou) a jako ekonomickejšiu variantu pozinkované vyhotovenie s predpokladanou nižšou životnosťou! Ostatné materiály výrobca nepoužíva a nedoporučuje!

Príslušenstvo pre ventilačné turbíny LOMANCO

Predlžovacie potrubie LOMANCO

Predlžovacie potrubie ss používa pre umiestnenie ventilačnej turbíny LOMANCO vyššie nad plochu strechy.

Určenie Dĺžka Typové označenie Objednávacie číslo
IB 8 50 cm P 8-50 1,75
  100 cm P 8-100 1,76
       
BIB 12, TIB 12  50 cm P 12-50 1,77
  100 cm P 12-100 1,78
       
BIB 14, TIB 14 50 cm P 14-50 1,79
  100 cm P 14-100 1,80

 

Univerzálne základne

Univerzálne základne sú určené pre ľahkú montáž ventilačných turbín LOMANCO priamo do nejbežnejších krytín.

Určenie Farebné prevedenie Objednávacie číslo
BIB 14 svetlo hnedá (tehlová) 1,60
  tmavo hnedá 1,61
  čierna 1,62
     
BIB 12 svetlo hnedá (tehlová) 1,65
  tmavo hnedá 1,66
  čierna 1,67

Základne pre IB 8 a VP 8 sa nevyrábajú.

Prestupové manžety

Prestupové manžety sú určené pre montáž ventilačných turbín LOMANCO do plechových tvarovaných krytín. Manžety zaistia vodotesnost na mnoho rokov a to i do veľmi komplikovaných strešných plášťov.

Určenie Typové označenie Objednávacie číslo
IB 8 DEKTITE DFE 6 pro IB 8 1,72
BIB 12 DEKTITE DFE 7 pro BIB 12 1,73
BIB 14 DEKTITE DFE 8 pro BIB 14 1,74

 

Regulačné klapky

Regulačné klapky slúžia k regulovaniu množstva odsávaného vzduchu priamo pod ventilačnou turbínou LOMANCO. Ide o nepriamu reguláciu turbíny, obmedzí sa odvod vzduchu. Elektromechanické klapky majú iba polohu otvorené a zatvorené. Elektromechanické klapky nie sú dodávané s prepojovacou kabelážou a vypínačmi.

Určenie Typové označenie Obj. č. ručné Obj. č. elektromechanické
IB 8 K 8 1,54 1,38
BIB 12 K 12 1,55 1,39
BIB 14 K 14 1,56 1,40


Rozdvojky

Rozdvojky sú urečené pre prípady, keď je nutné na vyústenie vzduchotechniky dve ventilačné turbíny LOMANCO na jeden vývod. Tento prípad sa najčastejšie vyskytuje tam, kde sú v jednej zbernej komore umiestnené dve ventialčné šachty alebo tam, kde je nutné zvýšiť celkový výkon priebežného odvetránia.

Určenie Typové označenie Objednávacie číslo
BILB 14, TIB 14 R 14 rozdvojka k ventilačnej turbíne 1,43
Rozdvojky se vyrábajú iba pre ventilačné turbíny BIB 14 a TIB 14

OBJEDNANIE:

Všetok tovar zo sortimentu ventilačných turbín Lomanco je bežne skladom. Dostupnosť příslušenstva pre ventilačné turbíny Lomanco si prosím overte telefonicky.

Tovar zo sortimentu možno objednať na týchto stránkach prostredníctvom kontaktného formuláru, elektronickou poštou na adrese: export@abcweb.cz, prostredníctvom telefónu na čísle +420 545 219 850 alebo prostredníctvom faxu na čísle +420 545 234 443.

Na tovar zo sortimentu ventilačných turbín Lomanco sa vzťahuje pätnásťročná záruka. Na tovar zo sortimentu příslušenstva ventilačných turbín Lomanco sa vzťahuje dvojročná záruka.

Pod fotogalériou je umiestnená databáza užitočných súborov.