Přeskočit na obsah stránky

O spoločnosti

V roku 1994 bola založená spoločnosť  ABC – American Bohemian Corporation, s.r.o.  za účelom vytvorenia obchodného subjektu so štatútom výhradného dovozcu Corrosion Technologies Dallas USA (antikorózne a konzervačné prípravky). Spoločnosť mala štatút nezávislej firmy s účasťou zahraničného kapitálu. V roku 1995 na základe referencií získala spoločnosť štatút výhradného zástupcu – dovozcu výrobku firmy Lomanco USA (ventilačné turbíny) pre celú strednú a východnú Európu. Významný medziročný nárast predaja a ďalšie kladné referencie medzi výrobcami v USA umožnily v roku 2000 získať štatút výhradného zástupcu spoločnosti ODL USA (tubusové svetlovody). Behom roku 2000 sa spoločnosť transformovala a stala sa spoločnosťou s čisto českým kapitálom a štatútom výhradného zástupcu vyššie uvedených spoločností v regióne strednej a východnej Európy. Vysoká kvalita a úžitkové vlastnosti výrobkov majú nemalý podiel na medziročnom raste predaja o minimálne 31 %. Spoločnosť sa samozrejme zúčastňuje každoročne prestížnych stavebných veľtrhov, kde svoje výrobky predstavuje širokej odbornej verejnosti a to v ČR i v zahraničí. Naša spoločnosť sa svojim zameraním špecializuje na problematiku realizácií odvetrania strešných konštrukcií plochých i šikmých striech. Výraznou doménou je problematika odvetrávania panelových domov vrátane vlastných realizácií. V rámci pätnásťročnej praxe s týmto zameraním sme realizovali viac než 100 tisíc montáží a to ako priamo, tak i prostredníctvom svojej širokej siete obchodných partnerov, tuzemských i zahraničných.

Od roku 2003 sme stálym členom Obchodnej a hospodárskej komory v Zlíne a od septembra 2010 sme sa stali tiež členom RHK Brno. V roku 2004 sme rozšírili ponuku o výrobky spoločnosti Van-Mark (mobilné klampiarske ohýbačky) vyrábané v USA s viac ako 40-ročnou tradíciou, výrobky spoločnosti Sunpipe z UK (tubusové svetlovody) a o komínové hlavice. Pre tieto výrobky naša spoločnosť získala v tom istom roku štatút výhradného zástupcu pre ČR, strednú a východnú Európu. Dnes vďaka našim pevným zahraničným aktivitám, zastupujeme firmy VanMark, Lomanco, Sunpipe i ODL výhradne v celej Európskej únii. Naše skladové zásoby úplne zodpovedajú nášmu postaveniu na uerópskom trhu a tovar i náhradné diely sú ihneď k dispozícii v logisticky výhodnej destinácii v srdci Európy.

V roku 2008 sme rozšírili ponuku výrobkov dodávaných na trh do ČR o klampiarske náradie MIDWEST snips vyrábané v USA.

Dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti ABC-American Bohemian Corporation s.r.o. bolo zavedenie výroby SUNIZERu – tubusového svetlovodu novej generácie. Po niekoľkoročnom vývoji sme priniesli na trh tubusový svetlík českej výroby spojujúci všetky prednosti popredných výrobcov tubusových svetlovodov. Úžitkové vlastnosti tubusového svetlíku SUNIZER, energetické, ekologické a predovšetkým ekonomické boli ocenené ako vlastnými spotrebiteľmi, tak i získaním Zlatej medaily na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu FORARCH v Prahe v roku 2009.

Cieľom našej spoločnosti naďalej zostáva budovanie obchodných vzťahov, založených na tradičných hodnotách. Dlhodobá, stabilná a obojstranná profitabilita opierajúca sa o kvalitné zahraničné výrobky, dnes už rozšírené o SUNIZER – výrobok rýdzo český – to je naša vízia.