Přeskočit na obsah stránky

Větrání

Prosvětlení

Nářadí

Tepelně izolační vlastnosti světlovodu SUNIZER

Dokonalé tepelně-izolační vlastnosti světlovodu snižují únik tepla z objektu a poskytují tak záruku příjemného prostředí. Díky těmto vlastnostem světlovody snižují tepelné ztráty i tepelné zisky.

Do světlovodu se nesmí dostat žádné vodní páry. Při jejich proniknutí do světlovodu a následném styku s chladnou kopulí by mohlo dojít ke kondenzaci. Největší důraz při instalaci světlovodu je tedy kladen na parotěsnost stropního difuzoru. Při instalaci jednotlivých dílů světlovodu musí být bezchybně přelepené veškeré spoje parotěsnou páskou k tomu dodávanou. Po přelepení veškerých spojů je doporučeno zateplit tubus světlovodu tepelnou izolací.

Pro zajištění běžných tepelně-izolačních parametrů domu je vhodná pro světlovody SUNIZER™ instalace s tepelně–izolačním dvojsklem vloženým do stropního difuzoru.

Tepelně–izolační prvek THERMIZER™ je především určen pro instalaci se světlovody SUNIZER™ do pasivních domů nebo domů se zvýšenými požadavky na tepelný prostup jeho obálkou.